Erdélyi Digitális Tudománytár
904763 oldal tudományos és kulturális tartalom
Sajtó
Könyv
Térkép
Napi- és hetilapok, illetve folyóiratok, amelyek egyes régiókban és különféle történelmi időszakokon keresztül az erdélyi (romániai) magyarság nyilvánosságát képezték a 19. és a 20. század folyamán.
Folyóiratok
1970–2003
1932-1940
1935-1938
1927-1940
1916-1944
1934-1938
1876-1878
1923-1944
1954–1989
1935-1937
1926–
1973-1989
1922–1942
1948–1985, 1990–
1926-1932
1920–1922
1921–1944
1930
1942-1944
1977-1989
1946-1989
1919-1921
Külső hivatkozások
Kolozsvár, 1892–1903
1969–1986
Arad, 1911–1916
1922–1923
1922–1940
Kolozsvár, 1875–1890
1911–1914
1888-1944
1899–1902
1903–1905
1909
1892–1948
1930–1940
Kolozsvár, 1869–1944
1928–1944
1942–1944
1814–1818
Budapest, 1921–1922
1909–1919
1896–1918
Kolozsvár, 1882–1888
Szatmárnémeti, 1902–1910
1987–1989
Szatmárnémeti, 1891–1914
1935–1944
Gyergyóditró, 1886–1888
1923-1924
Kolozsvár, 1893–1915
1912
1898–1899
Nagykároly/Érmellék 1908–1916
2006–
1903–1944
1908–1920
1871–1884
Kolozsvár, 1830–1844
Arad, 1925–1926
Kolozsvár, 1871–1907
2000–2002
Szatmárnémeti, 1904–1911
Szatmárnémeti, 1868–1919
1884–1919
Nagykároly, 1905–1913
Nagykároly, 1903–1920
1918–1944
Székelyudvarhely, 1905–1906
Csíkszereda, 1905–1915
Székelyudvarhely, 1931–1944
1883–1944
Szatmárnémeti, 1904, 1911, 1913-1914, 1918
Szatmérnémeti, 1902–1919
1846–1848
Kolozsvár, 1931–1936
Kolozsvár, 1874–1876
Kolozsvár, 1918–1940
Kolozsvár, 1891–1898
1834–1848
Kolozsvár, 1882–1889
Művek és forráskiadványok, amelyek valamely erdélyi család(ok), város, régió, vagy intézmény, valamint egy jelenség, folyamat, esemény történetére vonatkoznak, illetve egyes személyek életútját dolgozzák fel.
Külső hivatkozások
19-20. századi társadalomtörténet
I. Világháború
Betegh Miklós, 1924
Általános ismertetők
Szádeczky-Kardoss Lajos, 1927
Szabó Benő, 1867
Kővári László, 1853
Kővári László, 1862
Jancsó Benedek, 1931
Cholnoky Jenő, 1942
Osvát Kálmán (szerk.), 1925
Kővári László, 1847
Gérando, Auguste de, 1850
Gérando, Auguste de, 1850
Apor Péter, (1927)
Kővári László, 1842
British Foreign Office, 1920 (1917)
Családtörténet(ek)
Kővári László, 1854
Pálmay József (szerk.), 1902
Baán Kálmán - Kóczy T. László - Gazda István, 1984
Bilkei Gorzó Bertalan, 1910
Lendvai Miklós, 1896
Kövendi Veress Sándor, 1891
(Ön)Életrajzok
Szabó Dezső, 1944
Balázs Ferenc, 1944
Teleki Sándor, 1882
Teleki Sándor, 1879–1880
Szentgyörgyi István, 1923
albisi Barabás Béla, 1929
Lázár Miklós gr., 1889
Várady Aladár - Berey Géza (szerk.), 1934
Papp Ferenc, 1935
Asztalos István, 1946
Gyalui Farkas (szerk.), 1941
Szigethy József (szerk.), 1939
Helytörténet
Gegő Elek, 1838
Szongott Kristóf - Vajna Károly - Hodoreán János, 1898
Lázár István - Weinrich Frigyes - Moldován Gergely - Herepey Károly - Cserni Béla - Szilágyi Farkas, 1899
Szabó T. Attila, 1937
Szabó T. Attila, 1943
Lengyel Dániel, 1853
Téglás Gábor, 1902
Jakab Elek, 1870–1888
Szentkláray Jenő, 1900
Pesty Frigyes, 1882
Nagy István, 1939
Szilágyi István (szerk.), 1876
kisbaconi Benkő Károly, 1868–1869
Palmer Kálmán (szerk.), 1894
Nagy Péter, 1926
Bányai János (szerk.), 1933
Makkai László, 1943
Molnár Károly – Vajda Emil, 1897
Szabó István, 1937
Éhen Gyula, 1906
Rigler Gusztáv – Filep Gyula, 1903
Szabó Katalin, 2000
Szilágyi Ferencz, 1870
Naptár/Kalendárium
Szabó Endre – Szathmáry György (szerk.), 1878
Dénes Károly (szerk.), 1909
Nevelés- és iskolatörténet
19–20. század
Szervezet, egylet, közösség
Gábriel József - Mangold Sándor, 1890
Apáthy István – Kenéz Béla – Pósta Béla – Thorma Miklós, 1914
Útleírás
Paget, John, 1850
Ierson, Henry, 1891
Cornish, Louis Craig, 1923
Erdélyt, a Partiumot és a Bánságot ábrázoló térképek a középkortól napjainkig.
Itt tárolt térképek
Collectio Hevenesiana, 1699?

A budapesti Egyetemi Könyvtár kiemelkedő értéke Hevenesi Gábor (1656–1715) jezsuita tudós gyűjteménye. E gyűjtemény 91. kötete a 17. század végi, Habsburg-fennhatóság alá került Magyarország és Erdély vármegyéinek, székeinek és vidékeinek kéziratos térképeit tartalmazza. Az egyetlen példányban ismert munkának a szerzői ismeretlenek, nincs se keltezése, se valódi címe (Mappæ Comitatuum Regni Hungariæ névvel szokás hivatkozni rá). Az oszmán fennhatóság alóli felszabaduláskor készült térképsorozat jelentős: az erdélyi rész sokkal részletesebb a korábbi térképeknél; a Kárpát-medence első megyetérképei ezek, sőt Erdélyben a vármegyei–széki rendszer dualizmuskori felszámolásáig ez az egyetlen megyetérkép-sorozat.

 

Jelen honlap a 18 erdélyi (és partiumi) térképlapot mutatja be kiegészítve név-adatbázisukkal. A térképek nagy felbontású képei böngészhetők és letölthetők, illetve lehetőség nyílik a nevek között összetett keresésre és szűrésre is, a találatok pontos megjelenítésére térképen. A honlaphoz könyv is társul, amely részletes – magyar nyelvű, románra és angolra is lefordított – tanulmányt tartalmaz a térképek szerkezetéről és tartalmáról, készítésük hátteréről és környezetéről; továbbá elsőként teszi közzé nyomtatott formában e térképlapokat, névmutatóval együtt.

 

Az erdélyi megyetérképek honlapja: http://terkep.digiteka.ro/mct/
A kötet a kiadó honlapján: http://iskolaalapitvany.ro/az-alapitvanyrol/iskola-alapitvany-kiado/

Külső hivatkozások
(Vár)Megyetérképek
M. Földr. Int., Bp. 1911
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1913.
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1913.
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1910?
Gönczy Pál, 189?
Várostérképek 18–19. század
Wisner de Morgenstern, Franciscus Xaver - reg. sylv. offlem., 1772
Nyomt. J. Beránek, 18??
Várostérképek 1867–1918
Városi idegenforgalmi iroda. Lehmann Nyomda, 189?
Vidor Manó, 1890
Magyar Földr. Int. Rt. (Budapest), 19??
Várostérképek 1918–1940
Dion Laous – Toma Darabas, 1931. Conform planului oficial al Serviciului Tehnic Municipial
Várostérképek 1940–1944