Erdélyi Digitális Tudománytár
Zord Idő, 1919-1921

A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság harmadik közlönyeként megjelent félhavi szemle (előzményei az Erdélyi Figyelő: 1879–80; Figyelő: 1884; Marosvásárhelyi Füzetek: 1896–97). Első száma 1919. szept. 1-jén jelent meg, Osvát Kálmán szerkesztésében, akitől 1920-ban egy Berde Máriából, Dékáni Kálmánból és Molter Károlyból álló szerkesztőbizottság vette át és vitte tovább a lapot egészen megszűnéséig, az 1921. szept. 1-jei számig.

Az akkor már több mint négy évtizede működő KZST hagyományaira támaszkodva egyike volt azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek az önállóságra kényszerült erdélyi szellemi erők összefogására vállalkoztak. Füzeteiben nyilvánosságot teremtett akkor már ismertebb nevű vagy pályájuk elején álló költőknek, prózaíróknak, tudósoknak (Áprily Lajos, Balogh Endre, Bárd Oszkár, Berde Mária, Makkai Sándor, Molter Ká­roly, Nyírő József, Reményik Sándor, Sipos Domokos, Tabéry Géza, Tompa László), a helyi irodalmi erőknek (Antalffy Endre, Büchler Pál, Dékáni Kálmán, Gulyás Károly, Kabdebó Erna, Nagy Emma, Székely József, Szini Gyula, Trózner Lajos). A lap történetéről bővebben itt.


Repertórium

Tartalomjegyzék