Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle, 1897-1898

A Tokaji László főszerkesztésében megjelenő Erdélyi Gazda melléklete. 

 

„Az erdélyi gazdasági egylet hivatalos közlönye, a már huszonkilencedik évfolyamát élő Erdélyi Gazda című havi folyóirat a múlt év végén azon dicséretes határozatot hozta, hogy állandó külön rovatot nyit a gazdaságtörténelem számára. A folyóirat szerkesztője: Tokaji László azon helyes elvből indul ki, hogy a régi idők gazdasági viszonyaira vonatkozó közleményeknek a modern gazda is hasznát veheti, sőt gyakorlati kérdésekben is tanúságos útmutatást meríthet belőlük. Ez tökéletesen igaz s a szerkesztő csakugyan nem egyedül a tudomány, hanem a gazdaközönség érdekeit szolgálja, midőn a múlt gazdasági állapotairól a jelent tájékoztatni igyekszik. A legőszintébb örömmel üdvözöljük tehát a szerkesztőt s régi, jeles folyóiratának ez új rovatát, mely természetesen elsősorban a Királyhágón túli országrész közgazdasági múltjának megvilágítását tűzte ki feladatául. Őszintén kívánjuk, hogy minél nagyobb sikert érjen el, hisz éppen Erdély az, ahol e téren roppant munkakör kínálkozik, mert a történelmi fejlődés ott egészen sajátos közgazdasági viszonyokat hozott létre.” Acsády Ignácz: Erdélyi Gazdaságtörténeti Szemle. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, 1897/4. 136-137. Forrás.

 

Külső hivatkozás