Szatmár-németi, 1897–1912

"Társadalmi hetilapként alakult 1897 decz. 14-én, s így ma 11-ik évfolyamát éli. Szerkesztői a következők voltak: Mátray Lajos, ref. főgimnáziumi tanár, 1905 jan. 1-ig. Ezalatt a lap főmunkatársai voltak: Bakcsy Gergely, Nagy Károly, Ferencz Ágoston, ki 1905 jan. 1-től szerkesztőként vezette a lapot, Shik Elemérrel együtt, 1905 febr. 7-ig. 1905 első felében Boros Adolf lapkiadó s ez év második felében Rácz Endre dr. volt a szerkesztő. 1905 márcz. 5-én jött e laphoz Kelemen Samu dr., orsz. képviselő, mint lapvezér, ki a függetlenségi és 48-as párt hivatalos közlönyévé alakította át a lapot, a mely azóta hetenként kétszer, szerdán és vasárnap jelenik meg. Kelemen alatt Komáromy Zoltán dr. lett a felelős szerkesztő, a ki 1907 febr. 23-án halt meg. Utána 1906 jul. 18-án Havas Miklós dr. vette át a szerkesztést, s 1907 márcz. 7-én Ferenczy János lépett mint szerkesztő a lap kötelékébe. A lapnak az utolsó két évben főmunkatársai voltak: Nagy Vincze, Csomay Győző, Dénes Sándor és Vizsolyi Manó dr. A lap 1904 jan. 26-ig a Weinberger Testvérek tulajdona volt. Azóta Boros Adolfé."

 

Forrás: Magyarország vármegyéi és városai. Szatmárnémeti. Borovszky Samu (Főszerk.). Budapest, 1908. 

Külső hivatkozás