Család és iskola, 1875–1890

"A pedagógiai sajtótermékek is erőteljes támogató hátteret nyújtottak a szakmai megújuláshoz és a pedagógiai tudás bővítéséhez. A néptanítók szakmásodási folyamatait elősegítendő indult – többek között – útjára 1875-ben a Család és Iskola (Nevelés és oktatásügyi szakközlöny, szülők, kisdednevelők, tanítók és a nevelésügy barátai számára) című kolozsvári folyóirat, melyet a KolozsDoboka megyei tanítóegyesület adott ki. Az 1918-ig megjelenő Család és Iskola Erdély legjelentősebb nevelésügyi folyóirata volt, a dualizmuskori szaksajtó egyik reprezentáns képviselője.
A kéthetente megjelenő lap állandó rovatokban foglalkozott a tanítóképzés nehézségeivel, a tanítók gyakorlati munkája során felmerülő problematikus helyzetekkel. A Család és Iskola célja a tanítóság szakmai támogatása volt, ezért segítő, mindeközben építő kritikai attitűddel kezelte a tanítók képzésével kapcsolatos nehézségeket, és reflektált a pedagógusok hiányos szaktárgyi ismereteire, módszertani felkészületlenségük kérdéseire. Ennek nyomán óratervjavaslatokat, módszertani útmutatókat és neveléslélektani jelenségekkel foglalkozó cikkeket, esettanulmányokat is közölt a szaklap." Szűcs Katalin: Tanítói narratívák a Család és Iskola című folyóiratban. Pedagógiatörténeti Szemle, 3. évf. 3–4. sz. 2018, (45–66) 49.

Külső hivatkozás