Erdélyi Digitális Tudománytár
Garabonciás, 1929–1940

Illusztrált élclap, amely kezdetben kéthetenként, majd egy hosszabb megszakítástól (1932. febr. 15. 1936. márc. 1.) eltekintve rendszerint havonta jelent meg Kolozsváron, 1929. jan. 12. és 1940. febr. 1. között. Címváltozata: Erdélyi Garabonciás. Kezdetben Gara Ákos a felelős szerkesztője, de már 1930. márc. 1-től fogva Boronkai Lajos veszi át irányítását.

Az első időszakban a lap a revolverező zugsajtó modorában készült; borítója a hatalomért viaskodó polgári-földesúri pártok egy-egy belpolitikai botrányát karikírozta ki. Állandó rovatai sorából magvasabb mondanivalójával a "Garabonciás konferánsza" emelkedik ki. Ez míg Gara Ákos írta fejléc helyett a festő Nagy István szuggesztív szénrajzportréjával jelent meg. Irodalomtörténeti vonatkozású az élclap Helikon-ellenes, főként Kisbán Miklóst (gróf Pitibán Miki, Nagybán Muki) támadó kampánya s a Mai mesék (Kosztolányi kontra Ady) c. parabolasorozat, amely a romániai Ady-kultusz érdekes mozzanata. Boronkai Lajos több teret biztosított a rangos íróknak (Caragiale, Creangă, Karinthy Frigyes, Tristan Bernard) és az addigi rendszertelenül közölt bohémhistóriák helyett jórészt a kolozsvári New York kávéház író- és művésztörzsvendégeinek anekdotáiból megteremti a "Bohémasztal" c. állandó rovatot.

Előrelépést jelentett Reschner Gyula grafikusművész bekapcsolódása a szerkesztésbe; az ő meggyőző erejű címlaprajzai 1936 után az élclap "kóserviccek" szintjén megrekedt antifasiszta célzatát elvszerűbb baloldali állásfoglalássá emelik. Ugyancsak ő kezdeményezi 1937-ben a Garabonciás kolozsvári és tordai természetjáróknak szánt tréfás mellékletét Turipajtás címen. Forrás.

Külső hivatkozás