Cimbora/Új Cimbora, 1922–1940

Képes gyermekújság. A szatmári Szabadsajtó Könyvnyomda és Lapkiadó Rt kiadásában indult 1922. febr. 12-én, Szentimrei Jenő fáradozásainak eredményeképpen. A 29. számtól megszűnéséig (1929. júl. 14.) főszerkesztője Benedek Elek. Egy ideig hetente, majd havonta háromszor jelent meg, előbb „jó gyermekek képes hetilapja”, majd „Románia és az utódállamok egyetlen magyar nyelvű képes gyermeklapja” alcímmel. Kiadóhivatala Szatmárnémetiben, nyomdája előbb Nagybányán, majd szintén Szatmárnémetiben volt. A rövid idő alatt népszerűvé vált lapban a magyar, román és egyetemes irodalom klasszikusai is helyet kaptak, de a szerkesztő nagy súlyt helyezett arra, hogy bevonja munkatársai sorába a legjobb hazai írókat. A lap történetéről bővebben itt.

Külső hivatkozás