Erdélyi Muzéum, 1814–1818

"Első XIX. századi, magyar nyelvű irodalmi-kulturális folyóiratunk, az 1814-ben megindult Erdélyi Muzéum egykorú fogadtatása, illetve megítéltetése a lehető legkedvezőbb volt. Nem is csupán a kortársak, hanem — s ez súlyosabban esik a latba — a közvetlen utókor szemében is — jóllehet az utóbbinak hangadói immár szemben állottak a folyóirat szerkesztőjének, Döbrentei Gábornak törekvéseivel. Mert úgy véljük: Kazinczy tetszése — ki az első kötetet az utcán lapozgatva, önfeledt gyönyörűségében orra bukott — nem teljes értékű tanúságtétel. Mint ahogy nem az baráti körének, Cserey Farkasnak, Dessewffy Józsefnek, Sipos Pálnak, Szentmiklóssy Alajosnak és Vitkovics Mihálynak rajongó megnyilatkozása sem: valamennyien munkatársai voltak az Erdélyi Múzeumnak, emellett közülük többen a vállalkozás ösztönzői, nem utolsósorban anyagi támogatói is." 

Forrás: Fenyő István: A reformkor eszmei előkészítője: az Erdélyi Muzéum. Irodalomtörténeti Közlemények 1976. 80. évf. 1. füzet. (15-34) 15.

Külső hivatkozás