Erdélyi Digitális Tudománytár
Szamos, 1869–1919

"1869 január 1-én alapította Bihari Péter. Előbb hetenként egyszer, később hetenként kétszer megjelenő társadalmi lap volt, melyet az első évben Kremper Károly és Nagy Lajos, 1870-ben Kovács Márton nyomott. Ugyanez év elején Bihari átadta a szerkesztést Palásthy Sándornak, ki Majoros Endrével hat évig szerkesztette azt. 1876 január 1-től fél évig Jeney György szerkesztette, a ki Kovácstól a nyomdát is megvette. Ez év julius 1-én Jeneytől a nyomdát és a lapot Gönyey József és Litteczky Endre vásárolták meg. Ettől kezdve 1877 január 1571-ig Polyánszky Endre volt a szerkesztő, ez időtől pedig egy évig Hérmán Mihály és Nagy József, majd 1879-84. között Rácz István, kinek szerkesztése idején a lap már hetenként kétszer jelent meg. 1884-től 1896-ig Kótai Lajos a szerkesztő és az utolsó három évben Uray Géza a társszerkesztő. 1896-ban Litteczky Endre vállalta el az időközben tulajdonába átment lapért a felelősséget. 1896. nov. 1-től 10 évig dr. Hantz Jenő szerkesztette. 1907 január 1-től ifj. Litteczky Endre felelőssége mellett, Osváth Elemér a főszerkesztője. A lap időközi főmunkatársai voltak: Péterffy István, Ferenczy János, Tankóczi Gyula, Majdik Árpád, Veréczy Ernő dr., Körösmezei Antal, Erdélyi Imre, Ferencz Ágoston. 1895. óta politikai lap."

 

Forrás: Magyarország vármegyéi és városai. Szatmárnémeti. Borovszky Samu (Főszerk.). Budapest, 1908. 

Külső hivatkozás