Erdélyi Digitális Tudománytár
Heti Szemle, 1891–1914

"Politikai és társadalmi hetilap. Megjelenik hetenként egyszer, szerdán. Alapította 1891-ben a szatmár-egyházmegyei irodalmi kör. Kiadója a Pázmány-Sajtó. Első szerkesztője dr. Buza Sándor volt, 1895-től Báthory Endre. Katholikus irányu, politikailag független."

 

Forrás: Magyarország vármegyéi és városai. Szatmárnémeti. Borovszky Samu (Főszerk.). Budapest, 1908. 

Külső hivatkozás