Erdélyi Hiradó, 1827–1848

Kolozsvári politikai újság 1827–1848 közt. 1827-ben Hazai Híradó címmel indult, 1848. június 1-jétől Kolozsvári Híradó címen jelentkezett. Ismeretterjesztő melléklapjai a Nemzeti Társalkodó (1830–1844) és a Vasárnapi Újság (1834–1848). Periodicitás: hetente kétszer (hétfő, csütörtök). Kezdetben szerkesztette és kiadta Pethe Ferenc, 1831-től Méhes Sámuel, 1848 májusától Ocsvay Ferenc. Beszámó stílus és lokálpatriotizmus jellemezte a lapot az első évtizedben, nagyon megváltozott a lap jellege 1842-ben, amikor egy rövid időre Kemény Zsigmond és Kovács Lajos vette kezébe a szerkesztést, ekkor a lap a nemesi reformmozgalom orgánuma lett. A lap történetéről bővebben itt és itt.

További lapszámok az Osztrák Nemzeti Könyvtár digitális gyűjteményében.  

Előfizetéssel itt is elérhető.

Tartalomjegyzék