Erdélyi Digitális Tudománytár
Aluta, 1969–1986

A Sepsiszentgyörgyi Múzeum tudományos közlönye. Felelős szerkesztője Székely Zoltán múzeumigazgató. Az I. kötet (1970) Árvay József, Salamon Sándor és Sylvester Lajos, a II–IV. kötet (1970–72) Árvay József, Kovács Sándor és Jecza Tibor szerkesztésében jelent meg. Az V. kötet (1973) címe Tanulmányok és közlemények, szerkesztette Csiki Piroska, Kovács Sándor, Kozák Albert. A VI–IX. kötetek (1974–77) újra ~ címmel jelentek meg Gazda Klára, Kovács Sándor, Kozák Albert szerkesztésében. A magyar nyelvű tanulmányok mellett kezdetben román, német és francia nyelven is, 1974-től csak román és magyar nyelven közöl írásokat. A magyar anyag helytörténeti, munkásmozgalmi, néprajzi, nyelvészeti, irodalmi, színház- és zenetörténeti, valamint természetrajzi kérdéseket dolgoz fel. A lap történetéről bővebben itt.

Külső hivatkozás