Erdélyi Digitális Tudománytár
1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
Vasárnap, 1900–1911

Képes családi heti újság, kiadta az erdélyi ev. ref. egyházkerület Egyházi Értekezlete, szerkesztette Nagy Károly. Később Székelyudvarhelyre majd Marosvásárhelyre költözött.

Külső hivatkozás