Erdélyi Digitális Tudománytár
Vasárnap, 1900–1911

Képes családi heti újság, kiadta az erdélyi ev. ref. egyházkerület Egyházi Értekezlete, szerkesztette Nagy Károly. Később Székelyudvarhelyre majd Marosvásárhelyre költözött.

Külső hivatkozás