Magyar Kisebbség, 1995–

"A most megjelenő jogi-politikai szemle fonalát ott szeretnénk felvenni, ahol ezelőtt több mint félszáz évvel kényszerűségből megszakadt a régi, anélkül hogy a hajdani periodika által megteremtett formai kereteket mereven értelmeznénk.

Ami a lap jellegét illeti, el kell mondanunk, hogy a szerkesztés folyamán követendőnek tartjuk az erdélyi magyarság 20. századi történetében beállott két nagy cezúra (az 1918-as "impériumváltás" és az 1989-es "rendszerváltás") mentén kialakult sajátosságok megjelenítését. Az egyes lapszámok tartalmát úgy próbáljuk összeállítani, hogy egyszerre legyen szemlélhető a lapszámot meghatározó téma egykori és mai megítélése. Fontosnak tartjuk a politikai törésvonalak, a hatalmi és társadalmi intézmények és erővonalak bemutatását, a célból, hogy az olvasó könnyebben igazodhasson a labirintusok útvesztőiben.

Az új folyam első három kötete adja meg a további témák "alaphangját". Ennek megfelelően:- a kisebbségi jogok nemzetközi garanciarendszerére,- az országon belüli alkotmányos helyzetre,- és a belső politikai viszonyokra épülnek a majdani lapszámok témái, amelyek már egy-egy részterület feldolgozásai lesznek.Folyóiratunk szerkezete is igyekszik megfelelni a kor követelményeinek. Ezért kiadványaink első részében hosszabb lélegzetű, szakmai vitáknak adunk helyet. Nem csupán már folyamatban lévő diskurzusokat szeretnénk közvetíteni, hanem lehetőséget kívánunk biztosítani minden új jogi, politikatudományi és más társadalomtudományi markáns és szigorúan igényes eszmecserének. Az álláspontok nyílt 'ütköztetése', az érvekre érvekkel való válaszolás, a másként gondolkodás tiszteletben tartása lehet előrehaladásunk egyik motorja. Módszerünk a következő: minden lapszámban megjelenik egy vitaindító, amelyre olvasóinktól a következő lapszámban várjuk a hozzászólásokat. Reményeink szerint így vitázóink és olvasóink táborát egyaránt szélesíthetjük.Műhely rovatunkba olyan írásokat várunk, amelyek a tudományos igényesség szigorú érvényesítésével készültek, és a világban elfoglalt helyünket, illetve közvetlen környezetünket megjelenítő problémákról szólnak. Egyetlen mércénk: a színvonal.

Archívum rovatunkban elmúlt korok ma is időszerű írásait szeretnénk újraközölni, akár a régi Magyar Kisebbség, akár más, hasonló jellegű kiadvány hasábjairól." Forrás: Tamás Sándor: Tisztelt olvasó! Magyar Kisebbség - 1. sz. = 1. évf. (1995) 1. sz.

Repertóriumok: 1995–2004 és 2005–2018

Külső hivatkozás