Erdélyi Digitális Tudománytár
Világosság, 1944–1952

Kolozsvárt 1944 okt. 18-án, egy héttel a város szovjet megszállása után indult napilap, alcíme szerint előbb „az erdélyi magyar dolgozók lapja”, 1945. aug. 20-ától megszűnéséig (1952. ápr. 10.) „a Magyar Népi Szövetség központi politikai lapja”. Felelős szerkesztője az induláskor és az azt követő néhány hónapban Nagy István, főszerkesztője 1949. jan. 8-ig Balogh Edgár, utána 1951. dec. 1-ig Lázár József; ezt követően megszűnéséig csak a Minerva Nyomda, illetve a 2. sz. Nyomdaipari Vállalat neve szerepel az impresszumban. Papírhiány, ill. betiltás miatt 1945. júl. 8. – szept. 12. között nem jelent meg.

A szerkesztőbizottságban 1946–47-ben Benedek Marcell, Kacsó Sándor és Kós Károly neve olvasható. Munkatársai: Balázs Péter, Balla Károly, Bányai László, Derzsi Sándor, Jablánczy László, Jékely Zoltán, Katona Szabó István, Marton Lili, Nagy Elek, Sütő András, Szabédi László. (Többük neve csak a későbbi forrásokból származik.)

A lap vezércikkeiben kezdettől fogva „az igazi demokrácia, a népuralom korszaka” mellett tett hitet. Első szakaszában – a Magyar Népi Szövetség politikai irányvonalát képviselve – az erdélyi magyarságot a II. világháború traumájából egy baloldali, demokratikus kibontakozás felé igyekezett befolyásolni. Erdély kérdésében a román államhatalom keretein belüli megoldás mellett foglalt állást, azt a nézetet képviselve, hogy a kommunisták által hirdetett népi demokrácia megszilárdulása a demokratikus jogegyenlőséget ígérő nemzetiségi politika alapján önmagában megoldást jelent az erdélyi magyarság helyzetére. Ebben a szellemben, de meglehetősen nyitott, népfronti szemlélettel – támogatta egy demokratikus magyar intézményrendszer kiépítését (kultúra, oktatás, helyi közigazgatás), és foglalkozott a magyarságnak a háború után a román nacionalista elemek és helyi hatóságok által okozott sérelmekkel is (a háborús menekültek javainak kisajátítása, a román „gárdák” atrocitásai stb.). A háborús traumák után újjáéledő erdélyi magyar irodalom erőinek összegyűjtésében, egy tisztultabb irodalomszemlélet érvényre juttatásában nagy szerepe volt a lap törzsgárdájához tartozó Benedek Marcellnek, Jékely Zoltánnak és Szenczei Lászlónak, akik verset, prózát, kritikát, irodalmi publicisztikát egyaránt közöltek. A lap történetéről bővebben itt.

 

A sorozat innen hiányzó darabjai megtalálhatóak a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár digitális gyűjteményében.   

Tartalomjegyzék