Erdélyi Digitális Tudománytár
1 559 903 oldal tudományos és kulturális tartalom
Erdélyt, a Partiumot és a Bánságot ábrázoló térképek a középkortól napjainkig.
Itt tárolt térképek
Collectio Hevenesiana, 1699?

A budapesti Egyetemi Könyvtár kiemelkedő értéke Hevenesi Gábor (1656–1715) jezsuita tudós gyűjteménye. E gyűjtemény 91. kötete a 17. század végi, Habsburg-fennhatóság alá került Magyarország és Erdély vármegyéinek, székeinek és vidékeinek kéziratos térképeit tartalmazza. Az egyetlen példányban ismert munkának a szerzői ismeretlenek, nincs se keltezése, se valódi címe (Mappæ Comitatuum Regni Hungariæ névvel szokás hivatkozni rá). Az oszmán fennhatóság alóli felszabaduláskor készült térképsorozat jelentős: az erdélyi rész sokkal részletesebb a korábbi térképeknél; a Kárpát-medence első megyetérképei ezek, sőt Erdélyben a vármegyei–széki rendszer dualizmuskori felszámolásáig ez az egyetlen megyetérkép-sorozat.

Jelen honlap a 18 erdélyi (és partiumi) térképlapot mutatja be kiegészítve név-adatbázisukkal. A térképek nagy felbontású képei böngészhetők és letölthetők, illetve lehetőség nyílik a nevek között összetett keresésre és szűrésre is, a találatok pontos megjelenítésére térképen. A honlaphoz könyv is társul, amely részletes – magyar nyelvű, románra és angolra is lefordított – tanulmányt tartalmaz a térképek szerkezetéről és tartalmáról, készítésük hátteréről és környezetéről; továbbá elsőként teszi közzé nyomtatott formában e térképlapokat, névmutatóval együtt.

Az erdélyi megyetérképek honlapja: http://terkep.digiteka.ro/mct/
A kötet a kiadó honlapján: http://iskolaalapitvany.ro/az-alapitvanyrol/iskola-alapitvany-kiado/

Külső hivatkozások
(Vár)Megyetérképek
M. Földr. Int., Bp. 1911
Remekházy Károly, 1883
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1913
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1913
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1910?
Gönczy Pál, 189?
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1912
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1912
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1913
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1912
Szinte Gábor, 1887
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1913
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1913
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1913
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1913
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1913
Sebők László, 1992
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1913.
Czakó István, 1926
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1912
Stoits György, 191?
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1915
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1912
M. Földr. Int. Rt., Bp. 191?
M. Földr. Int. Rt., Bp. 1913
Várostérképek 18–19. század
Wisner de Morgenstern, Franciscus Xaver - reg. sylv. offlem., 1772
Nyomt. J. Beránek, 18??
Várostérképek 1867–1918
Várostérképek 1918–1940
Dion Laous – Toma Darabas, 1931. Conform planului oficial al Serviciului Tehnic Municipial
Várostérképek 1940–1944
Történelmi térképek
Sebők László gyűjtemény