Mappæ Comitatuum Transylvaniæ, Collectio Hevenesiana, 1699?

A budapesti Egyetemi Könyvtár kiemelkedő értéke Hevenesi Gábor (1656–1715) jezsuita tudós gyűjteménye. E gyűjtemény 91. kötete a 17. század végi, Habsburg-fennhatóság alá került Magyarország és Erdély vármegyéinek, székeinek és vidékeinek kéziratos térképeit tartalmazza. Az egyetlen példányban ismert munkának a szerzői ismeretlenek, nincs se keltezése, se valódi címe (Mappæ Comitatuum Regni Hungariæ névvel szokás hivatkozni rá). Az oszmán fennhatóság alóli felszabaduláskor készült térképsorozat jelentős: az erdélyi rész sokkal részletesebb a korábbi térképeknél; a Kárpát-medence első megyetérképei ezek, sőt Erdélyben a vármegyei–széki rendszer dualizmuskori felszámolásáig ez az egyetlen megyetérkép-sorozat.

Jelen honlap a 18 erdélyi (és partiumi) térképlapot mutatja be kiegészítve név-adatbázisukkal. A térképek nagy felbontású képei böngészhetők és letölthetők, illetve lehetőség nyílik a nevek között összetett keresésre és szűrésre is, a találatok pontos megjelenítésére térképen. A honlaphoz könyv is társul, amely részletes – magyar nyelvű, románra és angolra is lefordított – tanulmányt tartalmaz a térképek szerkezetéről és tartalmáról, készítésük hátteréről és környezetéről; továbbá elsőként teszi közzé nyomtatott formában e térképlapokat, névmutatóval együtt.

Az erdélyi megyetérképek honlapja: http://terkep.digiteka.ro/mct/
A kötet a kiadó honlapján: http://iskolaalapitvany.ro/az-alapitvanyrol/iskola-alapitvany-kiado/