Erdélyi Digitális Tudománytár
1 452 173 oldal tudományos és kulturális tartalom
Művek és forráskiadványok, amelyek valamely erdélyi család(ok), város, régió, vagy intézmény, valamint egy jelenség, folyamat, esemény történetére vonatkoznak, illetve egyes személyek életútját dolgozzák fel.
Itt tárolt könyvek
Nevelés- és iskolatörténet
1941, Bisztray Gyula, Szabó T. Attila, Tamás Lajos
1992, Szabó Miklós, Tonk Sándor
1979, Jakó Zsigmond, Juhász István
1994, Bura László
Forrásközlés
1944, Jákó Zsigmond
1942, Szabó Dénes
1944, Veress Endre
1942, Tamás Lajos
1872-1934, Szabó Károly, Barabás Samu, Szádeczky Lajos
Egyháztörténet
Együttélés
Ladányi János, Szelényi Iván, 2004
Nagy Sándor, 2000
Michael Sinclair Stewart, 1994
Biró A. Zoltán, Bodó Julianna, Gagyi József, Oláh Sándor, Túros Endre, 1996
Alföldi András, Bíró Sándor, Elekes Lajos, Fekete Nagy Antal, Gáldi László, Gyallay Domokos, Györffy György, Kniezsa István, Maksay Ferenc, Pukánszky Béla, Mályusz Elemér, 1941
Bodó Julianna, 2002
Bíró Sándor, 2002
Makkai László, 1989
Deér József, Gáldi László, 1943
Csepeli György, Örkény Antal, Székelyi Mária, 2002
Kemény Gábor, 1939
Emlékírók
zsögödi Nagy Imre, 1979
Bálint József, Pataki József, Tóth István, Köllő Károly, Puskás Lajos, Jákó Zsigmond, 1990
Filozófia és esszé
Bretter György, 1979
Molnár Gusztáv, 1984
Papp Z. Attila, 2001
Wesselényi Miklós, 1843
Fordítások
Balla Zsófia, 1983
Bretter György, 1979
1988, Kiss J. Botond
1971, Majtényi Erik
1984, Molnár Ferenc
1978, Gáll Ernő
Beke György, 1972
1975, Markovits Rodion
1991, Gergely András
1973, Szász János
1976, Sütő András
Benkő Samu, 1984
1975, Franyó Zoltán
1977, Jakó Zsigmond
1975, Szenczei László
1979, Markovits Rodion
1972, Sütő András
1978, Szabó Gyula
Forrás könyvek
1980, Bréda Ferenc
1977, Egyed Péter
1990, Majla Sándor
1974, Markó Béla
1969, Bodor Ádám
1975, Tamás Gáspár Miklós
1967, Vári Attila
1978, Mózes Attila
1972, Kincses Elemér
1973, Györffi Kálmán
1988, Egyed Emese
1978, Adonyi Nagy Mária
1989, Láng Zsolt
1962, Lászlóffy Aladár
1977, Ágoston Vilmos
1972, Bogdán László
1989, Irházi János
1961, Veress Zoltán
1972, Ferencz S. István
1970, Czegő Zoltán
1992, Medgyesi Emese
1975, Szőcs Géza
Helytörténet
1943, Árvay József
1945, Szabó T. Attila
1942, Szabó T. Attila
1943, Hantos Gyula
1939, Balázs Éva
Irodalomtörténet és -elmélet
1984, Bertha Zoltán, Görömbei András
1983, Földes László
1940, Kemény Gábor
1973, Jancsó Béla
1994, Martos Gábor
1983, Görömbei András
1973, Kántor Lajos, Láng Gusztáv
Kézikönyvek
Kisebbségi lét
1939, Jakabffy Elemér, Páll György
2007, K. Lengyel Zsolt
1989, Mikecs László
2007, Horváth Sz. Ferenc
1933, Tolnai Gábor
1930, Dr. Sulyok István, Dr. Fritz László
1937, Kacsó Sándor
1990, Barabás Béla, Diószegi László, Enyedi Sándor, Sebők László, R. Süle Andrea
1991
1941, Mikó Imre
1940, Jócsik Lajos
1989, Tóth Sándor
1937, Győri Illés István
1989, Cseke Péter, Molnár Gusztáv
1941, Ligeti Ernő
Koinonia könyvek
1999, Bálint Ágnes
1996, ifj. Visky Ferenc
1999, Visky Ferenc
2004, Visky Ferenc
Néprajz
1944, Sándor Gábor
1943, Járdányi Pál
1944, K. Kovács László
1998, Gazda Klára
2000, Pozsony Ferenc
1988, Gaál Károly
1971, Kallós Zoltán, Szabó T. Attila
1985, Péntek János, Szabó Attila
1980, Gazda Klára
1957, Konsza Samu, Faragó József
1985, Zabalai Zsigmond
1972, Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. Nagy Jenő
1978, Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. Nagy Jenő
1944, Cs. Sebestyén Károly
1954, Faragó József, Jagamas János
1981, Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. Nagy Jenő
1972, Dr. Kós Károly
1987, Bíró Zoltán, Gagyi József, Péntek János
1976-1994, Dr. Kós Károly, Dr. Faragó József
1974, Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. Nagy Jenő
1975, Kriza János
Nyelvészet
1974, Szabédi László
1944, Samuelis Klein
1941-1942, Csűry Bálint
1943. Friedrich Krauss
1998, Kontra Miklós, Saly Noémi
Sajtótörténet
Szépirodalom
1966, Nagy István
1961, Nagy István
1996, László Noémi
1966, Kovács György
1997, Demény Péter
1967, Kovács György
1994, Demény Péter
1973, Kós Károly
1998, Kányádi Sándor
1973, Szenczei László
1995, Kelemen Hunor
1995, László Noémi
1968, Bözödi György
1976, Nagy István
1967, Markovits Rodion
1986, Markovits Rodion
1973, Kuncz Aladár
1967, Szabédi László
1985, Berde Mária
1971, Szemlér Ferenc
1930-1931, Szilágyi András
1973, Sipos Domokos
1981, Méliusz József
1996, Gyallay Domokos
1965, Endre Károly
1965, Horváth Imre
1963, Szentimrei Jenő
1963, Tompa László
Társadalomtörténet
1932, Fábry Zoltán
1943, Biró József
1944, Faragó Ferenc
Vegyes
2006, Czoch Gábor, Fedinec Csilla
2004, Oláh Sándor
1998, Biró A. Zoltán, Bodó Julianna, Gagyi József, Oláh Sándor, Túros Endre
1999, Gagyi József
1992, Kondorosi Ferenc, Biró A. Zoltán
1995, Biró A. Zoltán, Biró Albin, Bodó Julianna, Gagyi József, Oláh Sándor, Túros Endre
Külső hivatkozások
19-20. századi társadalomtörténet
Sebestyén Ede, 1904
Podhorszky-Pálfi Sándor (szerk.), 1927
I. Világháború
Betegh Miklós, 1924
Általános ismertetők
Szádeczky-Kardoss Lajos, 1927
Kővári László, 1853
Kővári László, 1862
Jancsó Benedek, 1931
Cholnoky Jenő, 1942
Kővári László, 1847
Gérando, Auguste de, 1850
Gérando, Auguste de, 1850
Szentgyörgyi Dénes, 1912
Apor Péter, (1927)
Kővári László, 1842
British Foreign Office, 1920 (1917)
Családtörténet(ek)
Kővári László, 1854
Pálmay József (szerk.), 1902
Baán Kálmán - Kóczy T. László - Gazda István, 1984
Bilkei Gorzó Bertalan, 1910
Lendvai Miklós, 1896
Kövendi Veress Sándor, 1891
Egyháztörténet
Baumgartner Alán, 1915
P. Boros Fortunát, 1927
Temesváry János, 1922
Ferencz József, 1875
(Ön)Életrajzok
Szabó Dezső, 1944
Balázs Ferenc, 1944
Benedek Elek, 1922
Tutsek Anna, 1936
Teleki Sándor, 1882
Teleki Sándor, 1879–1880
Szentgyörgyi István, 1923
albisi Barabás Béla, 1929
Lázár Miklós gr., 1889
Osvát Kálmán (szerk.), 1925
Várady Aladár - Berey Géza (szerk.), 1934
Papp Ferenc, 1935
Asztalos István, 1946
Gyalui Farkas (szerk.), 1941
Szigethy József (szerk.), 1939
Gyalui Farkas, 1912
Fürdőtörténetek
Péter I. Zoltán, 1998
Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.), 2016
Lengyel Dániel, 1853
lugosi Fodor András, 1844
Dukrét Géza – Péter I. Zoltán, 1998
Helytörténet
Gegő Elek, 1838
Szongott Kristóf - Vajna Károly - Hodoreán János, 1898
Lázár István - Weinrich Frigyes - Moldován Gergely - Herepey Károly - Cserni Béla - Szilágyi Farkas, 1899
kisbaconi Benkő Károly, 1853
Szabó T. Attila, 1937
Szabó T. Attila, 1943
Ávéd Jákó (szerk.), 1912
Jakab Elek, 1870–1888
Szentkláray Jenő, 1900
Pesty Frigyes, 1882
Nagy István, 1939
Szilágyi István (szerk.), 1876
Oroszlány Gábor - Szentgyörgyi Dénes (szerk.), 1915
kisbaconi Benkő Károly, 1868–1869
Palmer Kálmán (szerk.), 1894
Nagy Péter, 1926
Bányai János (szerk.), 1933
Makkai László, 1943
Orbán Balázs, 1889
Molnár Károly – Vajda Emil, 1897
Szabó István, 1937
Éhen Gyula, 1906
Rigler Gusztáv – Filep Gyula, 1903
Szabó Katalin, 2000
Szilágyi Ferencz, 1870
Naptár/Kalendárium
Névtár
Nevelés- és iskolatörténet
Pápai Páriz Ferenc, (közzéteszi Rácz Emese) 2016
Némethy Károly, 1890
Némethy Károly, 1890
19–20. század
Statisztikák
Központi Statisztikai Hivatal könyvtára
Szervezet, egylet, közösség
Gábriel József - Mangold Sándor, 1890
Apáthy István – Kenéz Béla – Pósta Béla – Thorma Miklós, 1914
Útleírás