Határ/idő/napló, 1987–1989

A Határ/idő/napló – erdélyi figyelő 1987 és 1989 márciusa között az egyetlen olyan cenzúrázatlan, magyar nyelvű folyóirat volt, amely kizárólag e célra alapítva rendszeresen hírt adott a terror és nyomor sújtotta Románia problémáiról a Ceaușescu-diktatúra utolsó éveiben. A Budapesten szerkesztett, Magyarországon, Erdélyben s a nyugati magyarság körében egyaránt terjesztett, esetenként 3-5 íves lap e két év alatt összesen 9 számot ért meg – az első 150, az utolsó 2 000 példányban készült fénymásolatban illetve nyomtatásban. Az újságot Tódor Albert és Nóvé Béla kezdeményezésére fiatal anyaországi értelmiségiek: egyetemisták, tanárok, újságírók, történészek írták és szerkesztették – az iméntiekkel társulva: Kulcsár Árpád, Mátay Mónika, Nagy Zsolt, Szücs György és Tóth István Gábor –, névtelenül vagy álnéven, mivel e vészterhes időkben maguk is gyakran átjártak Romániába, aktív részt vállalva számos, szükségképp konspiratív segélyakcióban. A lap történetéről bővebb leírással az lapszámokat felvezető és Nóvé Béla által jegyzett tanulmány szolgál.

Külső hivatkozás