Ungaria – Magyar-Román Szemle, 1891–1898

"Moldován Gergely (aki a kor szokása szerint magyarul írta nevét, románul Grigoriu Moldovan) 1845-ben Szamosújvárt született görög katolikus szülőktől; apja építész és kántor volt. Kolozsvárt a római katolikus főgimnáziumba járt, jogi tanulmányokat végzett, és kezdetben ügyvédként dolgozott. Kinevezték tanfelügyelőnek Torda-Aranyos megyébe, ahol sok román iskolát hozott létre, és ezért királyi tanácsosi rangot kapott. 1886-ban a kolozsvári egyetemen a román nyelv és irodalom tanára lett, 1890-ben tiszteletbeli bölcsészeti doktor. 1892/93-ban és 1902/03-ban a Bölcsészeti Kar dékánja és 1906/07-ben az egyetem rektora. 1919-ig, a Ferenc József Tudományegyetem megszűnéséig egyetemi tanár. Kolozsvárott halt meg 1930-ban." Köpeczi Béla: Egy kitagadott: Moldován Gergely (1845–1930). Kisebbségkutatás. 2000, 9. évf. 2. sz. 276–285. Forrás.

A bukaresti Liga Culturală létrejöttekor fellángolt magyar-román "...vita kapcsán kerül sor az Ungaria című kolozsvári folyóirat megjelentetésére 1891 októberétől 600 példányban, amelynek alcíme Revista socială, stiinţifică si literară [társadalmi, tudományos és szépirodalmi folyóirat], szerkesztője pedig Moldován Gergely. Mi a szerkesztő célja? Meg lévén győződve arról, hogy a magyarországi románság a hazai liberalizmus keretei között fejlődni képes, és meg tudja őrizni nyelvét és kultúráját, azt igyekszik bebizonyítani, hogy nincs szükség elszakadásra, viszont ki kell egyezni a megadott körülmények között a magyarokkal. Ezért első célja bebizonyítani ennek a politikának a jogosságát, és szembeszállni a magyarországi és a romániai sajtó magyarellenességével. Célja az is, hogy képet adjon a magyarországi románok helyzetéről, kulturális jogairól, a népi szokásokról és a népdalokról. Végül feladatának tartja a magyar történetírás és irodalom fordításban való bemutatását. [...] 1895 januárjától az Ungaria megjelentetett egy magyar mellékletet is Magyar-román szemle címen. Ez utóbbiban főleg olyan cikkeket találunk, amelyek előbb már a román lapban megjelentek. Az Erdélyi Muzeum megemlékezik erről: "A románok jelesebb írásműveit, a népszellem termékeit, szokásait stb. magyar nyelven és magyar szellemben fogja ismertetni." (Erdélyi Muzeum 1895, 106.)" Köpeczi Béla: Moldován Gergely, a lapszerkesztő. Kisebbségkutatás. 2001, 10. évf. 1. sz. 85–94. Forrás.

Külső hivatkozás