Erdélyi Krónika, 2017–

Az Erdélyi Krónika történelmi portált Fazakas László alapította 2017. januárjában. A portál célja, hogy az online, digitális lehetőségeket kihasználva, szakszerű és közérthető írásokkal népszerűsítse Erdély történelmét.

A portál a tudományos ismeretterjesztésen túl, az erdélyi magyar közösség kulturális értékeinek megőrzését is elsődleges céljának tekinti.

De miért szükséges Erdély történelmének széleskörű népszerűsítése?

1.) Erdélyben csupán helyi szinten működik az ismeretterjesztés – ha egyáltalán működik –, és leginkább a helyi napilapok hasábjairól lehet megtudni egy-két helytörténeti érdekességet. Ez viszont kizárólag csak a helyi olvasók számára elérhető.

2.) A történelem, a múlt megismerése nem korlátozódhat egy zárt történészi rétegre. A négy fal között zajló konferenciák, előadások, illetve a szaklapokban publikált tudományos eredményeket a nagyközönség felé is szükséges közvetíteni.

3.) Alacsony óraszámban és a magyarságtörténet tananyagába sűrítve oktatják Erdély történelmét.

4.) Az idősebb nemzedékek egy olyan diktatúra alatt nőttek fel, amelynek oktatásrendszere az erdélyi magyarság múltját teljesen háttérbe szorította.

5.) Az Erdély-szerte megrendezésre kerülő történelmi előadások nagy része nem fókuszál konkrétan Erdély történelmére – kivéve, ha a fejedelemség kora az előadás fő témája –, hanem ez a legtöbb esetben Magyarország történelmébe ágyazva kerül említésre. Az előadások többsége csupán a nagyobb történelmi folyamatok kontextusába helyezve mutatja be Erdélyt – értelemszerűen, ha olyan a téma –, és kevés az olyan előadás, amely konkrétan a régió történelmének egy-egy részletére összpontosítana.

Forrás.

Külső hivatkozás