Erdélyi Digitális Tudománytár
Hetilap, 1852–1855

"Berde Áron a Természetbarát szerkesztésével szerzett tapasztalata alapján, bizonyára a kolozsvári értelmiség biztatására folyamodott lapalapítási engedélyért. A hatóságok előtt elfogadható személynek számított, aki nem kompromittálta magát a forradalom idején. Ma már nem tudjuk eldönteni, hogy eredetileg politikamentes lapra kért engedélyt, vagy csak ilyenre kaphatott. 1852. október 2-án jelent meg a Hetilap (Gazdászati, műipari és kereskedelmi folyóirat) első száma másfél íven, 12 oldalon, a Római Katolikus Lyceum nyomdája kivitelezésében. December 25-ig megjelent 13 szám. 1853. június 1-től áttérnek a heti kétszeri megjelenésre, úgyhogy ebben az évben december 31-ig 84 számot hoznak ki. Júliustól az eddigi kis formátumról átváltanak a háromhasábosan tördelt ívrét alakra. 1854 folyamán 104 számot, 1855-ben március 21-ig (a megszűnésig) 26 számot jelentetnek meg. Tehát a lap két és fél éves fennállása alatt 227 számot hozott ki. Mindvégig az impresszumban ez áll: A kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara befolyása mellett szerkeszté Berde Áron. [...]

A Hetilap mint kordokumentum is egyedülálló e pár évre nézve. Követni lehet, miként indult meg a magyar szellemi-gazdasági élet Erdélyben a forradalom után."

Forrás: Gaal György: Berde Áron útja a természettudományoktól a közgazdászatig. Ebben: Dávid Gyula (szerk.): Erdélyi Tudományos Füzetek 214. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 1993. 23–24.

A digitális változat mindössze az 1853-as évfolyam első fele, januártól júniusig.

Külső hivatkozás