Vármegyei Közélet - Szamosvidék, 1906–1918, 1941–1944

Szolnok-Doboka vármegye Désen megjelentetett politikai és társadalmi hetilapja. 1906-ban indult, egyesülve az 1876-tól megjelenő Szolnok-Dobokával, Bene Ferenc szerkesztésében. 1918 előtti időszakában a vármegyei lapokban megszokott politikai és közéleti anyag mellett érdemes felfigyelni a hétvégi és ünnepi számaiban megjelenő olyan nevekre, mint Bánffy MiklósBárd OszkárBerde Mária, Bródy Sándor, Cholnoky Viktor, Daday Loránd, Harsányi Zsolt, Herczeg Ferenc, Jászai Mari, Kovács Dezső, Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Pakots József, Szabolcska Mihály, Thury Zoltán, Wass György. Ez az időszak az 1918. szept. 26-i számmal lezárult.

1941-ben indítja újra Sztojka László mint társadalmi, kulturális és közgazdasági hetilapot, amely „a Szamos-mente magyar hetilapja”, később „Észak-Erdély – Beszterce-Naszód és Szolnok-Doboka vármegyék hetilapja” alcímet viseli. Gyakran jelentkező munkatársai között szerepel Flórián Tibor, Hegyi Mózes, Huber Győző, Incze János, Mohy SándorVarró DezsőWass Albert. 1942. márc. 12-től nevét Szamos­vidékre, alcímét „nemzetpolitikai, társadalmi és közgazdasági hetilap”-ra változtatva, 1944 márciusáig jelenik meg. Forrás.

A Vármegyei Közélet a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár katalógusában P II 930 jelzettel érhető el. 

Tartalomjegyzék