Szatmárvármegye, 1905–1913

Politikai és társadalmi hetilap, a szövetkezett ellenzék, később a függetlenségi és 48-asok szócsöve Nagykárolyban.

"Politikai hetilap, melyet a vármegyei egyesült ellenzék az 1905-ben életre kelt nemzeti ellenállás alkalmából alapított. Ez volt a vármegyében az első politikai lap. Alapítói voltak Kovács Dezső dr., Cseh Lajos, Gráner Elek dr., Szabó Albert dr., Vetzák Ede dr. Felelős szerkesztői voltak: 1905 nov.-1907 júl. 1-ig Kovács Dezső dr., 1907 decz. 31-ig Schröder Béla. Azóta Orosz György. Iránya folyvást koalicziós, függetlenségi. A vármegye legelterjedtebb lapja. Melléklapja az Iparosok Lapja."

Forrás: Magyarország vármegyéi és városai. Szatmár vármegye. Borovszky Samu (Főszerk.). Budapest, 1908. 

Külső hivatkozás