Erdélyi Digitális Tudománytár
Dési Hírlap, 1903–1924

Politikai hetilap, megjelent Désen 1903 és 1924 között. "A lap főszerkesztője dr. Wass György, felelős szerkesztője Rónai Aross Lajos [...] első száma 1903. december 31-én jelent meg, 800 példányban, hat oldalon. Goldstein Jakab kézzel hajtott nyomdagépén készült, amely a Voith-házban (a mai Bábolna tér és Mărășești utca sarkán) működött; az 1913-as évbeli 2000 példányát már „villanygép" nyomja. Eleven hírszolgálattal rendelkezett, viszonylag független hangot ütött meg. Pártpolitikát csak a koalíció idején folytatott, amikor az Országos Függetlenségi és 48-as Párt megyei közlönye lett. (Ekkor jelennek meg cikkei itt Kossuth Ferencnek.) De még a felbomlás előtt, a többi lapot megelőzve, a Dési Hírlap a koalíció ellen fordul.

A lap neves munkatársi gárdát vonultatott fel: Wass György főszerkesztő tárcákat, vezércikkeket és verseket közölt; dr. Bányai Elemért, aki Zuboly álnéven írt s több fővárosi lap munkatársa, valamennyi lexikon számon tartja; dr. György Zsigmond gimnáziumi tanár vezércikkeket és társadalmi világproblémákkal foglalkozó anyagokat jegyzett, dr. Geöcze Aladár lelkész verselgetett, dr. Orlovszky József ügyvéd a lap politikai kritikusa volt, Kállai István ügyvédjelölt jogi ismertetéseket írt. A Dési Hírlap munkatársa Kolozsváron dr. Lázár Ernő volt, Aradon dr. Heppes Béla, Lugoson pedig dr. Szőcs Géza, az Arany János Társaság tagja, a Romániai Magyar Közművelődési Egyesület elnöke. Nem hiányoztak a helybeli tollforgatók sem: Benkő Anna, aki később az Új Idők munkatársa lett, verseket közölt, akárcsak Bene Ferenc. A tárcaírók között – Molnár Ferenc, Alphonse Daudet mellett – Hosszú Ilonka, Szúnyog Lorándné, Lázár Ernő neve szerepelt. A későbbi években Bárd Oszkár apjának, dr. Wettenstein Noé járási orvosnak és dr. Parádi Ferenc kórházigazgatónak jelentek meg közegészségügyi írásai. Az évek múlásával többször változik a lap megjelölése, cserélődnek felelős szerkesztői; Bányai Elemér, majd újra Rónai Aross Lajos, utána Geöcze Aladár, Orlovszky József és Goldstein Jakab következik. Időnként, például 1904 végén, megjelentetik A Dési Hírlap Képes Naptára című kiadványt." Huber András: Dési lapok. Művelődés 38. évf. 11. sz., 1985. november 1., (35–38) 36. Forrás.

A Dési Hírlap a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár katalógusában H 355 jelzettel érhető el. 

Tartalomjegyzék