Erdélyi Digitális Tudománytár
Előre, 1906–1910

Kolozsváron 1906 és 1910 között megjelent, induláskor „radikális társadalmi napilap“-ként, később „politikai, ipari, kereskedelmi, közgazdasági“ napilapként hirdette magát. A bemutatkozó lapszámban ez áll:

"Társadalmi, mert azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek a mindennapi életben lépten nyomon felbukkannak. Radikális, mert nem elégszik meg az események regisztrálásával, hanem nyíltan és szókimondóan, bátran és függetlenül bírálja azokat. Hadat üzen az előítéleteknek! Minden sora támadja a maradiságot. — Elszántan száll szembe minden olyan törekvéssel, amely letűnt korok csillogó, de hamis és avúlt jelszavainak jegyében akar a társadalom fejlődésének gátat vetni.
Az ELŐRE célja tehát merész: egészen új, még ki nem taposott útakon akar belopódzni a magyar közönség szivébe. Politikai érdekszférákon felülállva fogja megjelölni az ösvényt, amelyen a társadalom szellemi, erkölcsi és gazdasági mozgalmainak le kell zajlaniok.
Az ELŐRE teljesen független. Célja az Igazság. Irányítója a Közérdek.
Épen ezért helyet ad minden, a közönség köréből eredő felszólalásnak, amely a közt szolgálja. Társadalmi cikkeiben az ELŐRE küzd az Ember, az Élet érdekében; a társadalom – mozgató gazdasági kérdéseket napirenden tartja.
Állandó rovatot nyit az Európaszerte uralkodó és immár nálunk is aktuális munkáskérdésnek. A helyi munkásmozgalmakat napról napra tüzetesen ismerteti. Elénk figyelemmel kiséri a modern nőmozgalmat, a nemzetközi békepropagandát. Álszemérem nélkül kutatja a társadalmi betegségeknek, az alkoholizmusnak, a prostitúciónak okait és nyíltan rámutat lehető korlátozásuk módjaira.
Az ELŐRE naponként – vasárnap kivételével — délután jelenik meg 4-6-8 lapon. Módjában áll, hogy a leggyorsabb és megbizhatóbb értesítéseket, híreket adja a még az nap város-, megye-, országszerte történt eseményekről és részletes telefontudósitást közöljön az országgyűlés tárgyalásairól. Különös tekintettel lesz Kolozsvár fejlesztését célzó intézmények működésére. Azokat tárgyilagosan bírálja. […]”
Felelős szerkesztő : dr. Partos Kornél, Kenéz Sándor. Főmunkatárs : Storfer Adolf.

Az Előre a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár katalógusában P II 941 és H 696 jelzettel érhető el.

 

Tartalomjegyzék
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december