A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve, 1881–1913

1880. május 13-án alakult meg a Hunyad megyei Történelmi és Régészeti Társulat. A megalapítás érdeme Sólyom-Fekete Ferenc törvényszéki elnöké. A Hunyad című, Déván megjelenő lap 1879. december 31-i számában megjelent cikkének visszhangjaként történt meg az előkészület (taggyűjtés, alapszabály-készítés stb.). A társulat a megalapító Sólyom-Feketét, akinek különben nemcsak széles körű történelmi ismeretei voltak, de mint forrásközlő és feldolgozó történettudományunknak is érdemes munkása, alelnöknek választotta. Elnökül pedig a megye egyik legderekabb fiát, a már akkor kiváló tekintélyű történettudóst és orientalistát, gróf Kuun Gézát sikerült megnyerni. A kezdeményezés történetéről bővebben itt.

Külső hivatkozás