Erdélyi Digitális Tudománytár
Téli Esték, 1887–1914

"A keresztény munkás és iparos családok számára Bodnár Gáspár indított Téli Esték (1887–1914) címen országos terjesztésre szánt orgánumot, amely novembertől februárig, négy hónapon keresztül látta el azokat vallásosan erkölcsös szellemű olvasnivalóval. A társasági lapnak tekinthető orgánum elindításában a szerkesztőt két tényező motiválta. Az egyik, az 1887-ben megjelent Téli Újság volt, ami Bodnár szerint valótlanságokat írt a katolikusokról, amire csak egy másik újsággal lehetett válaszolni. A másik okot a szocializmus eszméjének terjedése szolgáltatta, amelynek agitátorai főleg az iparos és polgári osztályban kerestek szövetségeseket. A szerkesztő újságja segítségével éppen ezért kereste az ő társaságukat. Később az agrárszocialista mozgalmak hatására a földműveseket sem hagyta figyelmen kívül, sőt azok számára külön lapot is szerkesztett. A szépirodalom (sokszor itt jelentek meg először a szerkesztő legújabb elbeszélései) mellett közegészség, gazdák világa, mi újság (hírek a világból, az országból), háziasszony rovatcímek alatt olvashattak praktikus tanácsokat a lap olvasói."

Forrás: László Gézáné: A történelmi Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Ung vármegyék sajtótörténete 1845-től 1920-ig. Doktori disszertáció, Bp, 2013, 1141.

Külső hivatkozás