Magyar Földmívelő, 1898–1913

"A politikai lapok előfutárának, az agrárszocialista mozgalom ellen indított lapnak tekinthető a Bodnár Gáspár szerkesztő nevéhez és Szatmárhoz kötődő Magyar Földmívelő (1898–1913), amely Várkonyi István Földmívelő című lapjának ellensúlyozása érdekében indult. A szerkesztő visszaemlékezése szerint a lap kitűzött célját elérte, a Bodrogközből teljesen kiszorította a Földmívelőt. Bodnár lapjával a – Téli Estékhez hasonlóan – valláserkölcsi alapon írt szépirodalmi olvasmányokkal nevelt, szórakoztatott, szakismeretekkel, praktikus tanácsokkal (háztartás, mezőgazdaság) látta el olvasóit, figyelmeztetett a kivándorlás veszélyeire, segítette az országos eseményekben, a törvényekben való eligazodást (pl. a gazdasági és munkástörvény, a cséplőmunkások törvénye)."

 

Forrás: László Gézáné: A történelmi Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Ung vármegyék sajtótörténete 1845-től 1920-ig. Doktori disszertáció, Bp, 2013, 120.

Külső hivatkozás