Erdélyi Digitális Tudománytár
Web, 1995–2006

"A Max Weber szakkollégium (román és magyar nemzetiségű) szociológus diákok által alapított szervezet, melynek célja — önmeghatározása szerint — a tagok szakmai fejlődésének, „önképzésének” segítése. Ennek eszközei a vendégtanári programok és a tagok által végzett kutatások támogatása. A kollégium szakmai komolyságát mutatja az a tény, hogy a jelölt csak egy kutatási terv kidolgozása után kérheti felvételét a kollégiumba, s tevékenysége elsősorban a kutatás elvégzését célozza.
A szakkollégium első kiadványának, a háromnyelvű WEB című folyóiratnak a tartalma négy szerkezeti elemre osztható: tanulmányok, recenziók, fordítások, viták. (...)
A kiadvány egyik fontos erénye a többnyelvűség — ami a közeledés szándékát mutatja. Tematikája miatt (is) kellemes és „hasznos” olvasmány lehet, elsősorban a diákok, ezen belül a társadalomtudományi érdeklődésű egyetemi hallgatók számára."

Forrás: Szabó Dániel: WEB. Korunk, III. folyam 7./1996, 5. szám, 128.o.

Külső hivatkozás