Erdélyegyházmegyei Értesítő, 1876–1877

Az Egyházi és Iskolai Hetilap (1867–1872) laputódja, mely a hatodik évfolyam végén támogatás hiányában megszűnt. "Négyévnyi megszakítás után Erdélyegyházmegyei Értesítő címmel újraindítja az Éltes Károly és Bíró Béla-féle gyulafehérvári szellemi műhely. Hetilapból félhavi kiadvánnyá zsugorodik, s ez egyébre alig ad lehetőséget, mint a püspöki rendelkezések, szentszéki határozatok és az egyházmegye híreinek közlése. Minden hónap 15. és utolsó napján jelenik meg a líceumi nyomda kivitelezésében, előfizetési ára egész évre 2 forint." Forrás: Csonta Réka: Az erdélyi katolikus egyházmegye időszaki kiadványai a dualizmus korában, ME.dok 2016/XI. évf. 3. sz. 80–81.

Külső hivatkozás