Genealógiai Füzetek, 1903–1914

Genealógiai füzetek Kolozsváron megjelenő családtörténeti folyóirat volt. Címereket és leszármazási táblákat is közölt. Szerkesztette Sándor Imre és Köpeczi Sebestyén József. Összesen 12 évfolyama jelent meg. Főleg erdélyi családok történetével foglalkozott, genealógiai táblákkal, összeírásokkal, lustra-jegyzékekkel illusztrálva a családtörténeti cikkeket. Minden füzethez részletes névmutatót közölt. Forrás.


Előfizetéssel itt is elérhető.

Külső hivatkozás