Heti Hírek - Szamosmente - Szamosvölgyi Napló, 1929–1935

Társadalmi, riport, sport és közgazdasági hetilap, 1929-ben indult, szerkesztősége felváltva Szamosújváron és Désen. Megjelent minden szombaton, 1930-tól minden vasárnap. Szerkesztője kezdetben Farkas László, majd Danzinger László, aki 1930 februárjától 1931 márciusig főszerkesztő. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Enyedi Bálint, 1931-től szerkesztő is. Kiadó: „Aurora“ nyomda. Forrás: Monoki István: A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940.

Szamosmente – Désen 1931–33 között megjelent társadalmi, szépirodalmi, riport, sport és közgazdasági hetilap. Szerkesztője Danzinger László, majd Z. Galaczy Sándor, főmunkatársa Sztojka László. Rövidebb-hosszabb ideig Lápos-völgyi, besztercei, szilágycsehi, szatmári, budapesti, sőt bécsi szerkesztő (Ormai László) nevét is feltünteti impresszumában. Előzménye az 1929-ben indult Heti Hírek volt, címét 1933-ban ismét Heti Hírekre változtatta.

Számaiban a Szamos mentén élő erdélyi magyar írók (Bartalis JánosBárd OszkárFülöp JózsefMael FerencSalgó OlgaVarró Dezső) verseivel, elbeszéléseivel találkozunk; beszámolót közöl a lap által rendezett irodalmi estről (1933. márc. 5). 1934 májusában a Szamosvölgyi Napló címmel, korábbi évfolyamszámozását folytatva jelent meg, Sztojka László szerkesztésében. Új munkatársai: Erdélyi ÁgnesFarkas SándorFekete Lajos, Flórián Tibor, Hegyi Mózes, Izsáky Judit, Kováts Margit, Lőrincz Miklós, Papp Bogdán, de találkozunk hasábjain Fodor József, Kellér Andor, Körmendi Ferenc, Reményik SándorSzántó György, Vozári Dezső, Wass Albert verseivel, novelláival is. Forrás.

A Heti Hírek a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár katalógusában P 2322 jelzettel érhető el.

 

Tartalomjegyzék