Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1879–1887

"Az első jelentősebb missziói lap a Debrecenben kiadott Evangyéliomi Protestáns Lap volt, amely 1875 és 1878 között jelent meg. Négy év múlva látott napvilágot Nagybányán a Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő. Ez a folyóirat 1879 és 1887 közölt missziói híreket, írásokat, számos értékes adattal szolgál az egyháztörténészek, a missziótörténet kutatói számára." Forrás.

Külső hivatkozás