Erdélyi Digitális Tudománytár
Ujság, 1899–1927

"1899-ben egy új jelentős hírlap jelenik meg Kolozsváron, az Újság, amelynek – az ottani lapoktól eltérően – alcíme is volt: Politikai napilap. Első száma december 3-án jelent meg, különlegessége volt, hogy mindennap kiadták, még ünnep és vasárnapok után is! A nagy formátumú 5 hasábos tördelésű lap több betűtípust használva került az olvasóhoz. Felelős szerkesztője dr. Héderváry Lehel, a laptulajdonos Gombos Ferenc. A lap korszerű, sokszor eredeti szerkesztésű, fontos rovatokat és változatos sajtóműfajokat használt. Terjedelme általában 5 oldal, de hétfőn mindössze 2 oldal. [...]

Az 1900-as években az Újság alcímébe bekerül hogy: az Országos Függetlenségi és 48-as Kossuth Párt Erdélyrészi Hivatalos Lapja. A felelős szerkesztő Herczeg Jenő. Hétfő kivételével minden reggel 6-kor került piacra, kisebb formátumban, 10 oldalnyi terjedelemmel. [...]

Az Újság túlélve a változásokat 1920-ban 22. évfolyamát kezdte el. 1927-ben azonban mégis megszűnt. Bár nem tartozott sem a legrégibb, sem a leghosszabb megjelenésű erdélyi lapok közé, tartalmának élénksége, gyors hírszolgálata és több más érdeme Erdély legolvasottabb és legszínvonalasabb lapjai közé emelik. [...]

1926-tól az Országos Magyar Párt hivatalos lapja lesz. A szerkesztő Paál Árpád, a felelős szerkesztő pedig Zágoni István. A lapnak szerkesztőségei voltak Bukarestben, Temesváron, Nagyváradon, Szatmáron, Marosvásárhelyen és Désen. Foglalkozik a kisebbségi politika akut problémáival. 1927-ben részletesen beszámol a választás eseményeiről. Még abban az évben Paál Árpád írja a lap utolsó vezércikkét A búcsúzás szavai címmel. Ebben bejelenti, hogy a 10 000 példányszámú lap megszűnik." Forrás: Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története 1890–1940. Pro Pannonia, Pécs, 2005. 60–62 és 171–172.

Az Ujságot az Ellenzék Rt. vásárolta fel 1922-ben, majd amikor 1927-ben a Keleti Újság lett az OMP hivatalos lapja (az OMP a nyomdával együtt felvásárolta) akkor az Ujságot egyik napró a másikra megszüntették, Nyirő Józsefet és Zágoni Istvánt alkalmazták a Keleti Újsághoz, a többi 19 alkalmazottnak felmondtak.  Források: Marchut Réka: Kisebbségi kérdések a magyar–román diplomáciai kapcsolatokban (1920–1931). Kronosz, Pécs - Budapest, 2022. 221–222; Szabó Zsolt (szerk.): Benedek Elek irodalmi levelezése 2. 1925-1928. Kriterion, Bukarest, 1984. 415.

Az Ujság a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár katalógusában H 370 jelzettel érhető el. 

 

Tartalomjegyzék