Nagyváradi Napló, 1898–1940

Radikális polgári napilap. A Nagyváradtól megvált Fehér Dezső indította 1898. okt. 1-jén. A 30. évfordulón visszaemlékező alapító főszerkesztő szerint "a nagyváradi liberális és demokrata közönség támogatása mellett azért alapították meg, hogy legyen egy pártoktól és érdekköröktől teljesen független demokrata újság… Legyen a haladásnak, a kultúrának, a progressziónak olyan bátor szavú újságja, mely csak az újságíróké és a közönségé." Szinte magától értetődő, hogy a fiatal Adyt a Nagyváradi Naplónak ez a szelleme vonzotta: itt vívta meg harcát a konzervatív Tiszántúllal, s e harc közepette bontakozott ki újságírói tehetsége. Később Fehér Dezső a Nagyváradi Napló hasábjain megjelent cikkeit "Ha hív az acélhegyű ördög…" (Nv. 1927) címmel gyűjtötte kötetbe.

Ady mellett a Nagyváradi Naplónak jelentős szerepe volt a holnaposok indulásában és mozgalmuk kibontakozásában is.

A lapot haláláig (1935) főszerkesztőként jegyző Fehér Dezső mellett felelős szerkesztőként 1924-től Hilf László jegyezte; a főszerkesztőt tisztében Kunda Andor követte, egészen a lap megszűnéséig (1940. szept. 7.). Szerkesztőként 1926-tól Mikes Imre szerepel; politikai főmunkatársként 1925-26-ban Paál Árpád, Telegdi József, Tarnóczi Lajos, Oláh Béla.

1934-től a magyar helységnevek használatának cenzúratilalma miatt a lap címe csak Napló, egészen 1940. aug. 30-ig.

Közéleti és irodalmi-művelődési publicisztikáját az eseményekre való gyors reagálás, radikális polgári szemlélet jellemzi. Tárcákat, riportot, publicisztikát Benamy SándorBenedek FerencMarót Sándor, Méliusz N. József, Mikes Imre, Paál Jób, Simon Magda, Stella Adorján, Szilágyi AndrásTabéry Géza, Turnovszky Sándor; színházi és zenekritikát Bauer Albert, Brauer Oszkár, Bíró Elek, Daróczi Lajos, Fehér Dezső, Kunda Andor, Radó Árpád, Török Tibor jegyez benne.

A kortárs magyar líra jelesei (Babits Mihály, Dsida Jenő, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Erdélyi József, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Somlyó Zoltán, Szabó Lőrinc, Szép Ernő) mellett a gyakrabban szereplő új költőnevek: Arató AndrásBárdos László, Beck Zsuzsa, Diószeghy Dezső, Erdélyi ÁgnesFekete FerencFrigyes Marcell, Halmai Árpád, Horváth Imre, Kun József, Perédi Adél, Rosen AliceRuth Klára, Salamon Ernő, Vessely Iván. A prózában Barta LajosBerde Mária, Harsányi Zsolt, Heltai Jenő, Hunyady Sándor, Herczeg Ferenc, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső mellett Ádám Péter, Barcs Sándor, Bíró Elek, Bodnár Mária, Bródy Lili, Dévald László, Diamandi Viktória, Farkas Imre, Gábor István, Kunda Andor, Lakatos László, Nagy István, Orbók Attila, Szirmai László, Vasady Irén nevével találkozunk. A lap történetéről bővebben itt.

A Nagyváradi Napló a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár katalógusában P 2686 jelzettel érhető el, sajnálatosan hiányos sorozatként.

Tartalomjegyzék
október
november
december