Az Erdélyi Múzeum-Egylet évkönyvei, 1859–1914

"Az időszaki kiadványok terve már az EME alapításának idején felvetődik. Az 1859. november 26-ai közgyűlés határozatban rögzíti, miszerint az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét "mint külön emlékkönyvet” kívánja nyomtatásban megjelentetni, s ez a határozat nyer konkrét formát az 1860-ban induló Az Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei című sorozat megindításában. Az évkönyvek mintegy két évtizedig látják el feladatukat, mígnem 1878. március 21-én a közgyűlés megalakítja az egyes szakosztályokat, és a kiadványok gondozását szakosztályi feladattá minősíti. Az évkönyvek szerkesztését 1873-ig Brassai Sámuel múzeumi igazgató végzi, majd 1874-ben, az Erdélyi Múzeum beindulásával egyidejűleg a redakciós munkát Finály Henrik folyatja." Kovács Kiss Gyöngy: Az Erdélyi Múzeum története és szerepe az erdélyi magyar tudományos életben. Erdélyi Múzeum LXXXI, 2009. 3–4. füzet, 101. 

Külső hivatkozás