1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Társulat Evkönyve, 1888–1911

Az Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Egylet Reiner Zsigmond gyulafehérvári jogász, író, történész kezdeményezésére 1886. szeptember 22-én alakult Gyulafehérváron. Az egylet hivatalos fóruma az ugyancsak Reiner tulajdonában álló Politikai Szemle c. hetilap volt, központi célja pedig Alsó-Fehér "megye történelmi, régészeti és természeti viszonyainak részletes ismerete, mely alapul szolgáljon majd a megye monográfiájának a megírásában." Régészeti, történelmi és természettudományi gyűjteménnyel egyaránt rendelkezett, a múzeumőri feladatokat Cserni Béla régész, botanikus látta el. "Számokban pedig az állomány így festett 1908-ban: 3600 régi fémpénz és érem, 2946 különféle régiség, 288 bélyeges tégla, 156 drb. papírpénz, valamint 1856 könyv. A látogatók száma a nevezett évben 2234 személy volt. Négy év múlva az összállomány már 26 717-re emelkedett, s a csoportos, illetve egyéni látogatások szinte állandó jellegűvé válnak."

Forrás: Györfi Dénes: Történelem – és természettudomány Gyulafehérváron, Helikon, I. évf. 23. sz., 1990.06.08, 10 o.

Külső hivatkozás