Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Társulat Evkönyve, 1888–1911

Az Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Egylet Reiner Zsigmond gyulafehérvári jogász, író, történész kezdeményezésére 1886. szeptember 22-én alakult Gyulafehérváron. Az egylet hivatalos fóruma az ugyancsak Reiner tulajdonában álló Politikai Szemle c. hetilap volt, központi célja pedig Alsó-Fehér "megye történelmi, régészeti és természeti viszonyainak részletes ismerete, mely alapul szolgáljon majd a megye monográfiájának a megírásában." Régészeti, történelmi és természettudományi gyűjteménnyel egyaránt rendelkezett, a múzeumőri feladatokat Cserni Béla régész, botanikus látta el. "Számokban pedig az állomány így festett 1908-ban: 3600 régi fémpénz és érem, 2946 különféle régiség, 288 bélyeges tégla, 156 drb. papírpénz, valamint 1856 könyv. A látogatók száma a nevezett évben 2234 személy volt. Négy év múlva az összállomány már 26 717-re emelkedett, s a csoportos, illetve egyéni látogatások szinte állandó jellegűvé válnak."

Forrás: Györfi Dénes: Történelem – és természettudomány Gyulafehérváron, Helikon, I. évf. 23. sz., 1990.06.08, 10 o.

Külső hivatkozás