Petőfi-Múzeum, 1888–1895

"1888-ban indítja el Ferenczi Zoltán, Csernátoni Gyula és Korbuly József a Petőfi-Múzeum című folyóiratot, amely igen hamar a Petőfi-kutatás műhelyévé válik, s melynek kitűzött célja teljes tájékoztatást nyújtani a Petőfi-irodalomról, tisztázni a költőre vonatkozó adatokat, előkészíteni egy teljes és kritikai Petőfi-kiadás létrejöttét, s összegyűjteni minden adatot – vagy annak vélt emléke(zés)t – Petőfiről. Továbbá elő kívánja készíteni egy teljességre törekvő Petőfi-életrajz megírását. A tulajdonképpeni cél tehát a tudományos Petőfi-kép kialakításához szükséges előmunkálatok elvégzése. A folyóirat nyolc évig működik, s a kor elvárásainak megfelelően teljesíteti is küldetését. 1896-ban Ferenczi Zoltán kiadja a két-, majd háromkötetes, első tudományos Petőfi-biográfiát, amelyről Fekete Sándor 1973-ban, tehát majdnem 80 évvel később írja: „mind ez ideig ez az egyetlen tudományos igényű teljes életrajz Petőfiről” (Fekete Sándor 1973. Petőfi Sándor életrajza I.). Illyés Gyula Petőfi-könyve is ezen alapul. 1908-tól Ferenczi (Endrődi Sándorral közösen) megkezdi a 30 kötetes Petőfi Könyvtár szerkesztését." Forrás.

Külső hivatkozás