Szatmári Gazda, 1919–1919

"Az iparosokhoz, kereskedőkhöz hasonlóan [...] érdekvédelmi céllal alapították a mezőgazdasági szaklap szerepét is betöltő Szatmári Gazdát (1909–1919). [...] A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület azért indította meg a Szatmári Gazdát, mert nem rendelkezett a gazdaközönség szervezett egészének irányításával készült szaklappal. Elsősorban mezőgazdasági, köz- és nemzetgazdasági problémákkal foglalkozott, de a vármegye és a város gazdasági fejlődését érintő eseményeket is figyelemmel kísérte. A gazdaközönség szervezettségére utaló megjegyzés, továbbá a gazdák szervezkedésével kapcsolatos cikk (1909.09.04.) az agrárszocialista mozgalmak ellen való szerveződésre enged következtetni."

 

Forrás: László Gézáné: A történelmi Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Ung vármegyék sajtótörténete 1845-től 1920-ig. Doktori disszertáció, Bp, 2013, 131.

Külső hivatkozás