Erdélyi Digitális Tudománytár
Alföld, 1861–1896

"Aradon a napilapok nagyon elterjedtek. Az 1868-69-es években vidéken egyedül itt jelent meg két napilap is: a balközép beállítottságú Alföld és a Deák-párti Aradi Lapok. Az előbbi 1861. augusztus elsején jelent meg, háromhasábos 6 oldalból álló kisív alakú lapként, Márton Ferenc felelős szerkesztő, Bettelheim Vilmos laptulajdonos (Munkácsy mecénása) és Réthy Lipót nyomdász vezetésével. A magyar hírlapok sorában a 6., míg a vidéki lapok közül harmadikként jelentkezett. Kezdetben 160 előfizetője gyűlt össze. A lap ekkor még a kezdetlegesség számos jelét viselte magán. 1873-ban Tiszti Lajos lett a lap szerkesztője, majd 1882-től Vörös Vidor ügyvéd és Edvi Illés László vette át a szerkesztést, utóbbi távozása után azonban Vörös Vidor 1894-ig szerkesztette az Alföldet, mint a nemzeti párt orgánumát, amely időközben ezen ellenzéki párt Arad megyei vezetőinek birtokába ment át. Ebben az időben voltak a lapnak munkatársai Iványi Ödön, dr. Jancsó Benedek, Sas Ede, Újlaki Antal.
1894-ben Schankenban Vledényi Károly lesz a szerkesztő, a segédszerkesztő pedig Horváth Elemér. Ők egyházpolitika ellenes szellemben szerkesztették a lapot, ami nem bizonyult eredményesnek. A lap kezdett veszíteni népszerűségéből. 1896. január elsejével a lap megmentése végett a kiadást Réthy Lipót-tól a Varga József és társa nyomda vette át, a szerkesztő pedig Edvi-Illés László lett, aki a nemzeti párt szellemében, a szabadelvűség irányában szerkesztette a lapot. Nagy súlyt fektetett főmunkatársaival: Benedek Árpáddal, Kosztka Mihállyal és Mendovszki Richárddal a közigazgatási érdekek előmozdítására. A millennium évében a lap külalakja és beosztása is módosult. Az addigi ívrét helyet a negyedív alakot vette fel, háromhasábos tördeléssel, hétköznap 8, vasárnap 16 oldalas terjedelemmel. Az Alföld hasábjain az irodalom és zsurnalisztika sok jeles képviselője írt, mégis 37 év után némileg váratlanul megszűnt. Az 1880-as évekig a város vezető lapja volt, így mindenképpen jelentős állomását képezi az aradi hírlapírásnak. Ebben az évtizedben jelenik meg az a két politikai napilap, amely jelentőségben később túlszárnyalták." (Ezek az Arad és Vidéke - 1880 és az Aradi Közlöny - 1885, szerk. megj.) Forrás: Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története (1890–1940). Pannónia könyvek, Pécs, 2005, 47. 

További laptörténetek:

http://sajtomuzeum.oszk.hu/forrasok/hirlapjaink/pdf/1_15_alfold.pdf 

https://bibliotecaarad.ro/wp-content/uploads/2019/10/Lakatos-Otto-Arad-III.pdf 98. oldal

http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/418.html#pageII-2-90 

Az Alföld a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár katalógusában H 449 jelzettel érhető el. Az itt őrzött (nem teljes) sorozat digitális másolata 2023 április végéig folyamatosan kerül feltöltésre.

Tartalomjegyzék
augusztus
szeptember
október
november
december