Erdélyi Digitális Tudománytár
Korunk Évkönyv, 1973-1989

1973-ra jelent meg Ritoók János bevezetésével a Korunk Évkönyv I. kötete, 24 szakember megszólaltatásával körképet adva a romániai tudományosságról; az 1974-re kiadott második Korunk Évkönyv a romániai magyar sajtót mutatja be Veress Zoltán bevezetőjével; az 1976-os jubileumi évkönyv, amelyet Egy alkotó műhely félévszázados történetéhez címen Szilágyi Júlia szerkesztett, főként magáról a folyóiratról szóló tanulmányokat tartalmaz; az 1977-es évkönyv szerkesztette Veress Zoltán központi témája az Ember a gyorsuló időben; az 1979-es évkönyv szerkesztette Herédi Gusztáv , tekintettel Orbán Balázs születésének 150. évfordulójára a Romániai magyar népismeret c. alá foglalt tárgykörrel foglalkozik, míg az 1980-as az Ember, város, környezet témáját dolgozza fel Veress Zoltán szerkesztésében. Forrás.

Az 1973-80-as kötetek folytatásaként a következők jelentek meg művészi mellékletekkel: Két évtizedes hagyományainkból. Visszatekintés a Korunk új folyamára Ritoók János szerkesztésében (1981); Metamorphosis Transylvaniae. Szerkesztette Herédi Gusztáv (1982); Ismeretlen ismerősünk: az ember. Veress Zoltán szerkesztésében (kettős szám 1983-84); Évgyűrűk. Egyén, család, társadalom. Szilágyi Júlia szerkesztésében (kettős szám 1986-87); Gyógyító természet. Szerkesztette Aniszi Kálmán (1988). Forrás.

Tartalomjegyzék