Erdélyi jogélet, 2020–

"Erdélyi jogélet címmel, nyomtatott és elektronikus folyóirat formájában régi-új szakmai fórum indul a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem égisze alatt.
Régi, mivel az 1907–1918 között megjelenő Erdélyrészi Jogi Közlöny (Erdély első – hiánypótló – jogi szakfolyóirata), illetve ennek utóda, az 1942–1944 között megjelenő Erdélyi Jogélet hagyományait folytató kiadványról van szó. A korabeli célkitűzések értelmében ezek a folyóiratok Erdély jogásztársadalmának kívántak a jogi műveltség terjesztésére és fejlesztésére lehetőséget biztosítani – ez pedig az elmúlt száz év több köz- és magánjogi törésvonala után is szükségesnek bizonyul. Új, mivel a konvergens médiák világában internetes felületen is kíván köz- vagy szakmai érdeklődésre számot tartó, igényes szakmai és szaknyelvi színvonalú írásokat közölni: tanulmányokat, jogesetkommentárokat, jogszabály-értékeléseket és -elemzéseket, aktuális jogi kérdésekről, európai vagy nemzetközi jogi problémákról, illetve a sokszor nagyon is jogtörténeti jellegű témákról.

[...] A folyóirat első két folyamát a történelem söpörte el. Kitartásunk és életképességünk bizonyítéka ez a harmadik folyam. Reméljük, az Erdélyi Jogélet harmadik folyama sokáig fennmarad a jogtudomány, az erdélyiség és a dialógus fórumaként."

Forrás: Dr. Kokoly Zsolt szerkesztő: Köszöntő. Erdélyi jogélet, III. folyam, 1. évf. 1. sz. 3. old.

Külső hivatkozás