Tanítók lapja, 1921–1927

Székely­udvarhelyen 1921. okt. 6. és 1927. márc. 24. (Monoki István szerint 1925. júl. 9.) között megjelent tanügyi és gazdasági újság. Szerkesztője és kiadója Gyerkes Mihály tanító volt, aki jórészt maga írta a lap vezércikkeit is. Közölt még benne Benedek Elek, Finta Gerő, Halmágyi Samu, Györfi István, Ikafalvi Diénes Jenő, Moldován János, Orosz Endre, Pálffy Ákos, Papp Viktor.

Cikkeiben a lap a kisebbségi magyar tanítók munkájához kívánt segítséget nyújtani: közölte a hivatalos tanterv magyar fordítását, a népiskolai oktatás korszerűsítésére irányuló cikkeket, segédanyagokat a román nyelv elsajátításához és tanításának gyakorlatához, útmutató írásokat a gazdasági (főképp a mezőgazdasági) ismeretek tanításához. De felvállalta a tanítók érdekképviseletét is. Volt tanügyi közigazgatási, didaktikai rovata, közölte a tanítóegyesületi élet híreit, időnként könyvek recenzióit is.

1927/1. számának mellékleteként jelent meg Gyerkes Mihály A szabadoktatás könyve c. kötete. Forrás.

Külső hivatkozás