Marosvásárhelyi Füzetek, 1858–1860

Mentovich Ferenc (1819–1879) költő, filozófus, természettudós, tanár a marosvásárhelyi református főiskolán.

 

"Kitűnő tanár-pedagógus lévén (valamennyi kortárs feljegyzés erről tanúskodik), kollégái és tanítványai körében tiszteletnek, megbecsülésnek örvendett, ő azonban új munkahelyének előnyeit korántsem a nyárspolgári kényelem biztosítására, hanem (éppen a két Bolyaihoz hasonlóan) Erdély provinciális megrekedtsége ellen, szellemi-kulturális felemelése érdekében kívánta hasznosítani. Ezért indította meg a Marosvásárhelyi Füzeteket is. (...) 

A Marosvásárhelyi Füzeteknek („Tudományos és szépirodalmi folyóirat”) 1858 májusától 1860 áprilisáig két évfolyama („kötete”), azaz 11 száma („füzete”) jelent meg - tehát kéthavonként -, 70-71 lapon: „az Ev. Ref. Tanoda betűivel”. Címlapja tanúsága szerint Mentovich egyedül volt a szerkesztője (más „belső munkatársra” nincs sehol utalás), s néhány ismerősének adakozását felhasználva, a kiadás anyagi költségeit is többnyire ő maga fedezte. (...)

A közlemények zöme is Mentovichtól származik, bár a „külső munkatársak” nevének előfordulási aránya alapján feltehető, hogy Molnár János (aki különben tanártársa volt), Nagy Imre és Szabó Sámuel a szerkesztésben is segédkezett. Nem lehetetlen az sem. hogy Mentovichot, aki három évig (1857-60) a kollégium „direktora” s a diákok önképzőkörének irányító tanára volt - főleg olvasók toborzásában -, a tanítványok közül is néhányan támogatták." Máthé József: A magyar tudomány-népszerűsítés forrásvidéke. Mentovich Ferenc folyóirata. Természet világa, 1992, 123. évf. 4. sz., 188–190.

Külső hivatkozás