1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1903–1920

Szatmár vármegye hivatalos közlönye, megjelent hetente Nagykárolyban, felelős szerkesztő Kerekes Zsigmond vármegyei aljegyző, később tiszteletbeli főjegyző.

Külső hivatkozás