A Szolnok-Doboka Megyei Irodalmi-, Történelmi- és Etnographiai Társulat évkönyve, 1900–1902

"A társulat megalakulásának első nyomait még az 1897-ik évben kereshetjük, a midőn a millenáris ünnepségek lezajlott pompájában tudatára ébredt vármegyénk társadalma annak a szellemi szükség érzetnek, hogy a történelmi emlékekben gazdag vármegyének töiténelmi, tudományos és népisjnei szempontokból értékes adatokban bővelkedő tárházát hozzáférhetővé tegye a különböző tudományos kutatásoknak és hogy azokat a becses leleteket a melyek a vármegye területén szétszórtan itt-ott előbukkantak, hivatásszerüleg összegyűjtve szakszerű osztályozásban adja át az utókornak. Nem kell a megalakulás indító okait messzemenő impressiókban keresni, — elég itt utalnunk arra az irodalmilag és történelmileg egyaránt becses vállalkozásra, mely törvényhatóságunk vezérféríiait a vármegye monographiájának megingására lelkesítette, és a mely vállalkozással úgy szólva elválaszthatatlan kapcsolatban áll egyesületünk megalakulása." Titkári jelentés az 1899/900. egyleti évről. Ebben: A Szolnok-Doboka Megyei Irodalmi-, Történelmi- és Etnographiai Társulat első évkönyve. Dés, 1900,  5–6.

Külső hivatkozás