Növendékek Lapja, 1865

Alapította Kolozsváron 1865 áprilisában Réthy Lajos (vámosgálfalvi, szül. 1840-ben  Erdőcsinádon) ám ugyanazon év végén megszűnt. Megjelenése előtt a Nefelejcs, valószínűleg egyenesen Réthytől értesülve, így jellemezte a lap szándékát: „a növendékek hasznos mulattatása, hogy szerezzék meg a tudást és vágyjanak utána, hogy lelkök nemesedjék ős képzelmök irányt nyerjen, hogy a jellemképzödéshez némi anyagot szolgáltasson és fölőpülésót elősegítse.“ (Lásd Nefelejts, 1865.02.05, 7. oldal). Lapkiadó: Stein János. 

Irodalmi (és néprajzi forrás-) értékét tekintve szolgáljon a következő adalék: "Réthi Lajos írja a Székely közlöny 1867. ápr. 23-i számában, hogy „1885-ben alapítottam meg a Növendékek Lapját. Más jelesek közt a köz­tiszteletű Kriza püspököt is fölkértem lapom támogatására. Mindjárt is átadott egy egész kötet kéziratot; azt mondá: Tiboldi [István] meséi /.../ Kedvetlenül léptem ki a főtisztelendő úrtól. Gondolám, csak le akar rázni nyakáról, azért adta ide ezt a ki tudja mit. Hanem kedvetlenségem nem várt meglepetésre változott /.../ Nem akartam hinni, hogy a mai kor embere írhatta volna a meséket; oly szűz gondolatok, oly mesterkéletlen észjárás és annyi természetes erő!“ Majd így folytatja Réthi: „Én sokat közöltem belőlök lapomban, és tudomá­som szerint feltűntek az olvasóknak.“ Forrás: Olosz Katalin: Adomák és tanítómesék. Igaz Szó, XXXVII. évf., 1989, 2. sz. (161–168) 163.   

Külső hivatkozás