Protestáns Közlöny, 1871–1907

1871-ben indította meg Kolozsvárt hetilapként Szász Gerő, kitől 1877-től kezdve Szász Domokos vette át a szerkesztést. Mikor 1881 őszén a debreceni zsinat kimondta az egyházkerületek unióját, ennek hatása alatt letette az „Erdélyi” jelzőt s azontúl Protestáns Közlöny címmel jelent meg. Forrás: Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. kiadás, Szerk: Ladányi Sándor. Bp. 1977. 175.

Külső hivatkozás