Historia Scientiarum, 2004–

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) folyóirata. A folyóirat célja, hogy publikációs felületet teremtsen a matematika, műszaki- és természettudományok, valamint az ipar történetével foglalkozó Kárpát-medencei kutatók számára. 

Tudomány- és ipartörténeti folyóirat / Journal of History of Science and Industry. 2004 és 2011 között a Műszaki Szemle folyóirat melléklete (1–9. szám), 2012-től önnállósult (a 10. számtól).

2018-tól csak online jelenik meg.

Külső hivatkozás